Třídomský skalní oltář

V severočeské krajině lze nalézt mnoho reliéfů se sakrální tématikou vytesaných do pískovce. Jeden z nejpůsobivějších je blízko vesnice Mařeničky, ležící

Okolím Bečova

Hlavním magnetem městečka Bečov nad Teplou, ležícím v srdci Slavkovského lesa, je v posledních letech bezpochyby relikviář sv. Maura, nalezený pod